Štítek přístupnost

Pravidla přístupného webu

Nová pravidla přístupného webu pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb. Obsah webových stránek je dostupný a čitelný Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení má svou textovou alternativu. Informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, obrázků a jiných doplňků...
Číst více

Vlastnosti stránky

Optimalizovaná stránka by měla splňovat určité základní předpoklady, díky kterým je lépe dostupná vyhledávačům i návštěvníkům. Validnost stránky Validita stránky není v současné době důležitým faktorem, který by měla každá stránka splňovat. Pokud ovšem stránka (X)HTML validní dle standardů W3C je, může to být pouze přínosem. Roboti vyhledávačů fungují obdobně jako...
Číst více