Affiliate marketing je někdy nazýván také jako partnerský nebo dealerský marketing. Je založen na principu odměňování reklamních partnerů pevnou cenou za úkon či procentem z ceny produktu nebo služby, kterou se podaří pomocí dané propagace prodat. Využívá se obchodního modelu PPA, který může být v některých případech doplněn o PPC. Pro zadavatele...
Číst více