Tvorba webu

Informace o tom, jak správně vytvářet www stránky. Různé tipy a návody na tvorbu webu.

Free fotobanky aneb bezplatné fotografie a obrázky zdarma

V současné době je nutné dle autorského zákona mít ke všem obrázkům použitým na webu náležitá autorská práva. Může se tak jednat o vlastní tvorbu nebo obrázky pořízené s včetně licence. Kvalitní obrázky pro užití lze získat placeně z fotobank nebo lze využít i nabídek bezplatných fotobank, kde lze obrázky...
Číst více

Fotobanky – legální způsob získání obrázků i licencí k fotografiím pro komerční účely a možnost výdělku pro fotografy

Na internetu se lze často setkat s tím, že jsou fotografie zkopírovány a následně používány bez svolení autora nebo vlastníka práv. Fotografie i jiné originální obrázky jsou autorským dílem a jsou chráněny legislativou. Podle §2 autorského zákona (č. 121/2000 Sb.)  je autorské dílo takové, které „je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti...
Číst více

Seznam zemí pro select box česky

Protože mnoho lidí vytváří internetové projekty globálně, je možné, že bude potřebovat výběr určité země pomocí formulářového tagu select. Připravili jsme pro vás český seznam zemí seřazených dle české abecedy.Český seznam zemí pro select<select id=“country“ name=“country“><option value=“AF“>Afghánistán</option><option value=“AL“>Albánie</option><option value=“DZ“>Alžírsko</option><option value=“AS“>Americká Samoa</option><option value=“VI“>Americké Panenské ostrovy</option><option value=“AD“>Andorra</option><option value=“AO“>Angola</option><option value=“AI“>Anguilla</option><option value=“AQ“>Antarktida</option><option value=“AG“>Antigua a...
Číst více

Generování webového UI

Informace, na jejíž základě je možné generovat webové UI, lze rozdělit do čtyř základních oblastí popsaných podmodely:Doménový modelHypertextový modelDynamický modelPrezentační modelModely popisují aplikaci při vývoji model driven approach. Tyto modely jsou základní typy modelů, které podle přístupu jsou využívány pro popis aplikace. Doménový model je nejčastěji reprezentován pomocí Entity-Relationship diagramu, UML diagramu tříd, a...
Číst více

Mapa webu

V obecném slova smyslu lze za mapu webu považovat stránku, která hierarchicky odkazuje na všechny stránky web site. Pokud by na takovouto stránku vedl odkaz, mohlo by to usnadnit robotům indexaci i uživatelům orientaci na webu. Pokud není mapa generována automaticky, je to téměř zbytečná práce navíc. Pro roboty je vhodné...
Číst více

robots.txt

Soubor robots.txt je velice důležitou komponentou ve vztahu k robotům vyhledávačů. Každý crawler při indexaci nejdříve hledá v kořenovém adresáři web site právě tento soubor, pokud ho nalezne, zjistí z něj svá práva týkající se indexace obsahu. Soubor robots.txt je obyčejný textový, veřejně přes HTTP dostupný, soubor, který musí mít název napsaný malými...
Číst více

Meta tagy

Meta tagy jsou umístěny v hlavičce stránky a nejsou běžnému návštěvníkovi zobrazeny. Vyhledávače je v současné době v mnoha případech neberou v potaz. Vhodné je použít pouze ty nejnutnější meta tagy, aby zbytečně nebyla navyšována velikost stránky.Užitečné meta tagy jsou content-type a content-language, které určují kódování a jazyk stránky. Pomáhají tak správně zobrazovat i...
Číst více

Mikroformáty

Čím více je obsah webu definován, tím lépe daný obsah roboti vyhledávačů pochopí. Nástrojem, který umožňuje definovat téměř každý údaj v kódu webové stránky, jsou právě mikroformáty, které jsou použitelnou obdobou RDF (Resource Description Framework), která vychází z XML. Mikroformáty se do kódu stránky vkládají jako názvy tříd CSS a pomáhají tak...
Číst více

Sémantický kód

Data nacházející se v obsahu webu je vhodné sémanticky definovat. Díky tomu se shluky textu stanou pro roboty vyhledávačů lépe pochopitelné. Sémantický kód tak pomáhá určit, co je nadpis, seznam a podobně. Definovat vlastnosti stránky lze pomocí meta tagů. Titulek Jedním z nejdůležitějších faktorů SEO je právě titulek stránky. Každá stránka...
Číst více

Externí odkazy

Odkazy, které vedou mimo web, ovlivňují zpravidla negativně rank celého webu. Některé vyhledávače hledí také na téma a kvalitu externích odkazů. Velký negativní vliv mohou mít odkazy vedoucí na stránky s určitými nevhodnými tématy, jako mohou být stránky porušující autorská práva, navádějící k rasismu, obsahující dětskou pornografii a podobné. Zvláštním případem jsou...
Číst více