Management

Odborné články zabývající se problematikou řízení.

Informační systémy pro veřejné zakázky v rámci eGovernmentu měst a obcí České republiky

Information systems for public contracts in the context of eGovernment towns and villages of the Czech Republic   Abstrakt Města a obce jsou významným participantem na veřejných prostředcích. Efektivní správa veřejných zakázek může výrazně snížit finanční náklady na soutěžené projekty. Tento článek se zabývá analýzou procesu zadávání veřejných zakázek měst...
Číst více

Úvod do správy softwarových a digitálních aktiv

Nedílnou součástí řízení společnosti je inventarizace a správa firemních aktiv. Správa hmotných aktiv je v naprosté většině podniků zavedeným standardem, správa majetku nehmotného, zejména aktiv elektronické či digitální povahy však stále vykazuje určité nedostatky. 1.  Úvod Spolu se vzrůstajícím tlakem na ochranu autorských práv se v podnikové sféře v posledních...
Číst více

Analýza názorů pracovníků v HR na stav českého pracovního trhu

Pohled personalistů na legislativu a jiné normy související s problematikou zaměstnanosti a působení na pracovním trhu by měl být brán v úvahu při veškerých změnách. Tento článek přináší kvalitativní zpracování názorů lidí rozhodujících o přijímání nových pracovníků do zaměstnání v Česku získaných formou dotazníkového šetření. Výsledkem výzkumu jsou zajímavé náměty...
Číst více